Beter inzicht in uw persluchtsysteem aan de hand van prestatiegegevens

op

Een grondige opmeting van de dynamische eigenschappen van uw persluchtsysteem – inclusief het loggen en analyseren van de kernparameters (verbruik, druk(val), energieverbruik, …) van het luchtleidingstelsel – helpt u niet alleen om de juiste werkingsbalans te bepalen, maar biedt u ook een zicht op het potentieel om energie te besparen op uw systeem.

Beeld-artikel-Performance-Data

Via een 'luchtaudit', waarbij zowel de aanbodzijde als de vraagzijde van een persluchtsysteem wordt beoordeeld, kunnen wij voor u energieverspilling detecteren en een accuraat persluchtprofiel voor de installatie bepalen. Audits kunnen in verschillende vormen worden uitgevoerd op uw maat, van basisinspecties tot een volledig auditonderzoek.

Wat zijn de verschillen tussen de beschikbare audits?

Uw persluchtinstallatie laten nakijken is de eenvoudigste van alle procedures en bestaat uit een visuele inspectie van de verschillende componenten van het compressorsysteem, waaronder (maar niet beperkt tot) de compressorkamer, de filters, de leidingen en de aftappunten voor condensaat. Deze audit kan inefficiënties of zwakke prestaties blootleggen en kan ook punten aanwijzen die voor verbetering vatbaar zijn.

Bij een 'iiTrak data logging' wordt een standaardformule gehanteerd (waarin onder meer rekening wordt gehouden met de arbeidscoëfficiënt) om de stroom (ampère) om te rekenen naar een verbruiksprofiel. Daarbij worden onder meer de prestaties van het compressorsysteem gedurende minstens zeven dagen getraceerd. Dankzij de 'iiTrak data logging' worden onjuiste toepassingen van perslucht of inefficiënties in de compressorkamer en de indeling van de werkvloer van de fabriek bepaald. Met een 'iiTrak data logging' kan worden nagegaan of de compressor juist gedimensioneerd is en of hij in de buurt van zijn maximale opbrengst werkt.

Een 'volledige systeemaudit' kan een reeks grondige audits omvatten op de verschillende onderdelen van het compressorsysteem. Afzonderlijke audits omvatten de meting van de lucht die zeven dagen lang van het persluchtsysteem wordt gevraagd, luchtlekdetectie en controle, luchtkwaliteit en controle van de aanwezigheid van water of olie in de lucht, een onderhoudsevaluatie die onderhoudsplanningen up-to-date houdt en de uitwerking van een monitoring- en controleprogramma, waarbij aanbevelingen worden geformuleerd voor monitoring op lange termijn om een optimale efficiëntie te behouden. In veel gevallen wordt de investering in een volledige systeemaudit ruimschoots gecompenseerd door de besparingen die worden gerealiseerd door de lagere energiekosten en de hogere efficiëntie van de productielijn.

Kansen voor enorme besparingen

Een energieaudit kan potentiële kansen voor energierecuperatie identificeren. Bij energierecuperatie wordt de warmte, die als bijproduct van perslucht ontstaat, hergebruikt in andere processen zoals de verwarming van water, in plaats van naar buiten te worden afgevoerd. Dit is vooral nuttig in productie-installaties die al warm water nodig hebben voor processen zoals koken, reinigen, steriliseren en stomen. Wanneer gerecupereerde energie wordt gebruikt, kan het verbruik van brandstof bovendien bijna volledig naar nul worden herleid.

Wanneer inefficiënties worden ontdekt en gecorrigeerd aan de aanbodzijde, kunnen de prestaties aan de vraagzijde beter worden geëvalueerd, zodat u er zeker kunt van zijn dat het systeem voorzien is van compressoren die correct gedimensioneerd zijn ten opzichte van de vraag. Zodra ook aan de vraagzijde de nodige correcties worden uitgevoerd, kunnen echte besparingen worden gerealiseerd.

Audit beste praktijken

Vraag aan de auditeur zeker welk soort verslag zal worden opgesteld na afloop van de audit en vraag of de onderneming al dan niet een 'post-audit' of een jaarlijkse studie aanbiedt. Vraag ook of de onderneming inefficiënties zal helpen op te lossen die tijdens de audit aan het licht komen. Maar zorg er vooral voor dat de audit kan worden uitgevoerd op een moment dat de systemen normaal werken en dat de installaties niet hoeven te worden stopgezet.

Hebt u vragen over persluchtaudits? Neem dan contact met ons op of surf naar onze website. U kunt ook deze interessante video over perslucht optimalisatie bekijken.

Categorie

Energie-efficiëntie Onderhoud

Deel dit artikel op: