Vijf technieken voor het verwijderen van vocht uit perslucht

op

Alle lucht in de atmosfeer bevat waterdamp: meer bij hoge temperaturen (denk aan de luchtvochtigheid in de zomer) en minder bij lagere temperaturen (denk aan droge lucht in de winter). Als lucht samengeperst wordt stijgt de temperatuur waardoor de waterconcentratie in de lucht ook toeneemt. Een te hoge vochtigheid kan problemen veroorzaken in de luchtleidingen of in aangesloten onderdelen. Daarom moet perslucht gedroogd worden.

Beeld-Artikel-Five-Techniques-for-Removing-Moisture-from-Compressed-Air

Er zijn vijf technieken voor het verwijderen van vocht uit perslucht: koelen plus scheiden, expansie, membraan-, absorptie- en adsorptiedrogen.

Koeling plus scheiding

Koelen en scheiden is precies hoe het klinkt. De hete perslucht wordt gekoeld, waardoor een grote hoeveelheid water kan condenseren. Als het water gecondenseerd is, kan het van de lucht worden gescheiden. Deze techniek gebeurt via een nakoeler en, indien nodig, via een koeldroger. Bijna alle stationaire persluchtinstallaties maken gebruik van nakoelers en de meeste moderne persluchtcompressoren zijn standaard met nakoelers uitgerust.

Expansie

Expansie is vergelijkbaar met de koeling plus scheidingstechniek in die zin dat de lucht wordt samengeperst, gekoeld en het resulterende water van de lucht wordt gescheiden. Bij deze techniek wordt de lucht echter tot een hogere druk samengeperst dan de beoogde werkdruk; na afscheiding mag de lucht uitzetten tot de werkdruk zodat hij kan worden gebruikt in het beoogde proces. Hoewel deze methode het gemakkelijkst is voor het drogen van perslucht, is het alleen geschikt voor zeer kleine debieten omdat het een grote hoeveelheid energie verbruikt.

Membraandrogen

Deze techniek maakt gebruik van het proces van selectieve permeatie van de gascomponenten in de lucht om de waterdamp af te scheiden. membraandrogers bestaan uit een grote hoeveelheid holle vezels, die aan de binnenzijde zijn voorzien van een innovatieve coating. Vochtige perslucht stroomt van een kant de droger in. De speciale membraancoating laat alleen watermoleculen door, geen perslucht. Op deze wijze verzamelt de waterdamp zich in de ruimte tussen de vezels, terwijl de droge lucht verder stroomt.

Absorptiedroging

Absorptiedroging is een chemisch proces waarbij waterdamp gebonden wordt aan absorptiemateriaal zoals natriumchloride of zwavelzuur. Deze techniek wordt niet vaak toegepast vanwege de mogelijkheid van corrosie en het hoge verbruik van absorptiematerialen.

Adsorptiedroging

Bij deze techniek stroomt vochtige lucht over een hygroscopisch materiaal of "droogmiddel" en wordt gedroogd. Typische gebruikte materialen zijn silicagel, moleculaire zeven en geactiveerd aluminiumoxide. Het droogmiddel is uiteindelijk verzadigd met geadsorbeerd water en moet regelmatig worden geregenereerd om zijn droogcapaciteit te behouden. Doordat adsorptiedrogers een drukdauwpunt van -70ºC kunnen bereiken, wordt deze techniek vaak gebruikt in kritische toepassingen.

U kan steeds contact met ons opnemen of surfen naar onze website voor meer informatie over ons productgamma. U kan zich ook inschrijven op de nieuwsbrief om onze laatste artikelen per e-mail te ontvangen. Als u dieper wilt duiken in de verschillende technologieën en producten, vul dan ons formulier in om ons Compressed Air handboek te downloaden.

Categorie

Persluchtbehandeling

Deel dit artikel op: