Vraag het aan Atlas Copco: hoe werkt stikstofgeneratie?

op

Lucht bestaat voor 78 % uit stikstof en voor 21 % uit zuurstof en bevat nog andere moleculen, zoals kooldioxide, argon en water. Daar stikstofgeneratoren geen stikstof produceren, is het woord stikstofgenerator eigenlijk misleidend. In werkelijkheid gebruiken de stikstofgeneratoren de stikstof die al in de lucht aanwezig is en concentreren die door extra moleculen te verwijderen.

Beeld-Artikel-Ask-Atlas-Nitrogen-Generation-How-Does-it-Work

Hoe wordt stikstof geïsoleerd van deze extra moleculen?

Er bestaan verschillende methoden om extra moleculen te verwijderen. Sommige stikstofgeneratoren maken gebruik van de zogenaamde PSA-techniek (Pressure Swing Adsorption) om de ongewenste moleculen uit de lucht weg te filteren. Bij deze generatoren wordt de lucht, die via de inlaatklep wordt toegevoerd, door een koolstofmoleculezeef (CMS - Carbon Molecular Sieve) geleid. Die zeef is over haar volledige oppervlak voorzien van kleine poriën waarvan de grootte perfect op de grootte van zuurstofmoleculen is afgestemd. Doordat stikstofmoleculen groter zijn dan zuurstofmoleculen*, adsorberen ze niet met het materiaal en worden ze ongehinderd door de CMS geleid. 

PSA-stikstofgeneratoren zijn - net als sommige adsorptiedrogers - met twee kamers uitgerust: één met verse CMS voor het lopende adsorptieproces en een andere die naar lage druk omschakelt om het verzadigde CMS regenereren. PSA-stikstofgeneratie kan tot 99,999 % inert gas produceren.

Een andere manier om stikstof te scheiden, is membraanstikstofgeneratie. De membranen die daarbij worden gebruikt, vormen een bundel kleine holle polymeervezels met kleine poriën over hun oppervlak. Doordat zuurstof kleiner is dan stikstof, vloeit het bij voorkeur via die poriën weg, zodat alleen nog stikstof in de gasstroom overblijft. Deze technologie kan tot 99,5 % inert gas produceren.

Voor welke toepassingen wordt stikstofgeneratie het meest voordelig?

On-site stikstofgeneratie biedt voordelen voor heel uiteenlopende toepassingen, onder meer in de voedings- en drankenindustrie en in de elektronische en de farmaceutische sector. Stikstof ter plaatse genereren biedt drie verschillende voordelen ten opzichte van het verkopen van stikstoftanks en flessen: de algemene kosten liggen lager, u hoeft nooit te wachten op stikstof en u kunt rekenen op een absolute zuiverheid en een constante beschikbaarheid van stikstof.

Meer informatie over on-site stikstofgeneratie?

Bekijk deze video en ontdek wat Atlas Copco kan voor uw toepassing betekenen. U kunt ook ons informatieaanvraagformulier invullen, ons team staat te uwer beschikking voor een advies op maat.


* Bij verschillende experimenten werd vastgesteld dat de diameter van stikstofmoleculen ongeveer 0,2 ångström groter is dan van zuurstofmoleculen. Eén ångström is ongeveer één tien miljardste van een meter. 

Categorie

Voedingsmiddelen en dranken Stikstofgeneratoren

Deel dit artikel op: