Graanfabrikant verlaagt energiekosten door olievrije lucht met warmteterugwinning te combineren

op

Wat heb je vanochtend voor het ontbijt gegeten? Als je een schaaltje ontbijtgranen met melk had, werd je ontbijt op de een of andere manier aangeraakt door perslucht. Bij de productie van levensmiddelen wordt perslucht onder andere gebruikt in processen zoals het mengen van ingrediënten, pneumatisch transport en verpakking. Omdat de lucht in contact komt met het eindproduct in de voedselproductie, moet de lucht schoon zijn en vrij van mogelijke verontreinigingen.

Beeld-artikel-Food Manufacturer Benefits from Oil-free Air and Heat Recovery-iStock-184944260

Om concurrerend te blijven, moeten energie-efficiëntie en energiebesparing een topprioriteit zijn voor een levensmiddelenfabrikant. Een graanproducent in Massachusetts werkte samen met zijn nutsbedrijven om een uitgebreide audit van het persluchtsysteem van de fabriek uit te voeren; de audit bracht verschillende besparingsmogelijkheden aan het licht, waaronder de vervanging van de bestaande persluchtapparatuur.

Warmteterugwinning vermindert aanzienlijk de aardgasrekening

Aangezien de kosten van elektriciteit voor compressoren kunnen oplopen tot 40% van de elektriciteitsfactuur van een fabriek, is het verminderen van het energieverbruik een eenvoudige manier om een positieve bijdrage te leveren aan het resultaat.

Een innovatieve manier om het energieverbruik te verminderen, is om te profiteren van de warmte die bij luchtcompressie vrijkomt om de kosten van andere noodzakelijke voedselproductieprocessen te dekken. Omdat de graanproducent grote hoeveelheden stoom gebruikt in de productie van ontbijtgranen wordt er voortdurend water toegevoegd aan de gasgestookte ketel. Met energierecuperatie kan het water door een warmtewisselaar stromen die de compressiewarmte van een olievrije luchtcompressor van Atlas Copco opvangt en het water tot de gewenste temperatuur verwarmt.

Met energieterugwinning kunnen fabrikanten doorgaans 80-105% van de oorspronkelijke ingestoken elektrische energie terugwinnen die wordt gebruikt om de luchtcompressor aan te drijven. 

Energiekortingen van de energieleverancier verlagen de kapitaalkosten

Fabrikanten moeten vaak kapitaal investeren om kosten te besparen, maar bedrijven hebben niet altijd het budget om een grote upgrade van het persluchtsysteem mogelijk te maken. Voordat de graanproducent zich in het project stortte, analyseerde de lokale energieleverancier het voorstel en bood hij een enorme financiële stimulans om het project te realiseren. Energieterugwinning werd toegevoegd, maar ook twee bestaande persluchtsystemen werden gecombineerd tot één en een verbeterde droger en een nieuw gesloten koelsysteem werden toegevoegd. Omdat de energieleverancier het rendement op investering zeer goed bepaalde, werkten ze samen met de fabrikant om de helft van de investering te dekken via een stimuleringsprogramma en de andere helft via de financiering van de maandelijkse energierekening van de installatie.

Is uw faciliteit klaar voor een upgrade?

Om te weten te komen of uw installatie klaar is voor een upgrade, kunt u contact opnemen met uw energieleverancier of onze Energy Consultant om een uitgebreide energieaudit van het persluchtsysteem uit te voeren. 

Meer informatie nodig?

Voor meer informatie over het gebruik van olievrije luchtcompressoren van Atlas Copco voor de productie van voedingsmiddelen en energieterugwinningssystemen surf naar onze website of vul ons  informatieaanvraag formulier in en een vertegenwoordiger zal binnenkort contact met u opnemen.

Op onze perslucht-wiki kunt u ook een aantal interessante artikels raadplegen rond energieterugwinning en -besparing.


Categorie

Voedingsmiddelen en dranken Energie-efficiëntie Olievrije compressoren

Deel dit artikel op: