Invloed van temperatuur en vochtigheid op de groei van micro-organismen

op

In de voedings- en de drankenindustrie komt perslucht vaak rechtstreeks en onrechtstreeks in contact met het eindproduct of met producten in de voedselketen. Voor bedrijven in die industrie is het dan ook belangrijk om het risico op de groei van micro-organismen in hun persluchtinstallatie zoveel mogelijk te beperken, zodat de veiligheid van de voeding te allen tijde kan worden gegarandeerd.

Beeld-Artikel-Growth-Micro-organisms-2-LR

Hoe temperatuur en vochtigheid de groei van micro-organismen en schimmels beïnvloeden

Mesofiele bacteriën en schimmels groeien het best bij temperaturen tussen 25 en 40 °C. Thermofiele micro-organismen groeien dan weer het best tussen 45 °C en 100 °C. De temperatuur van olievrije compressie-elementen (> 180 °C) is hoog genoeg om veel micro-organismen te doden. De lucht in de leidingen wordt echter niet lang genoeg aan die hoge temperaturen blootgesteld om te worden 'gesteriliseerd'.

Wanneer de temperatuur daarentegen onder 18 °C zakt, neemt de groei van micro-organismen af. Zodra de temperatuur het vriespunt bereikt, valt die groei zelfs bijna volledig stil. Onderzoeken hebben aangetoond dat de groei van micro-organismen, zoals schimmels en bacteriën, volledig ophoudt zodra de temperatuur tot -18 °C zakt.

Verschillende types schimmels of bacteriën hebben verschillende hoeveelheden water (in de vorm van damp) nodig om zich te reproduceren en te groeien. De meeste types hebben een relatieve vochtigheid (RV) van minstens 60 % nodig, hoewel sommige al vanaf 20 % RV weten te overleven en zich vermenigvuldigen. Wanneer u de temperatuur en (relatieve) vochtigheid kunt laten zakken, creëert u een omgeving die minder gunstig is voor de groei van micro-organismen.

Als de perslucht zich bijvoorbeeld op een drukdauwpunt van -30 °C bevindt en de buitentemperatuur 's winters -18 °C bedraagt, is het mogelijk dat de RV in de leiding 32 % bedraagt. In principe vormt dit scenario een potentieel gevaarlijke situatie op het vlak van de RV. De temperatuur ligt evenwel ver onder het vriespunt van water, waardoor de temperatuur te laag is voor micro-organismen om te groeien. In sommige gevallen is het wel mogelijk dat de micro-organismen zich beginnen voort te planten zodra de temperatuur en de vochtigheid stijgen. Naarmate de temperatuur zakt, daalt ook de RV, waardoor in de lucht geen leefbare of aantrekkelijke omstandigheden ontstaan voor de groei van micro-organismen.

Het drukdauwpunt betekent ook dat het water onder druk staat. Als de lucht na expansie in contact komt met het product (wat in de meeste gevallen gebeurt), zal het dauwpunt of de relatieve vochtigheid veel lager liggen.

-30 °C DDP bij 7 barg/102 psig = -48 °C ADP

-30 °C DDP bij 30 barg/435 psig = -60 °C ADP

Roterende trommeldrogers: een energie-efficiënte oplossing om de groei van micro-organismen te bestrijden

De meest energie-efficiënte oplossing om de groei van micro-organismen tegen te gaan, is een roterende trommeldroger die gebruikt maakt van de compressiewarmte (heat of compression rotary drum dryer), waar het dauwpunt tijdens verschillende werkingsomstandigheden varieert. Bij watergekoelde compressoren is het DDP afhankelijk van de temperatuur van het koelwater; bij luchtgekoelde compressoren van de temperatuur van de omgevingslucht. Bij een roterende trommeldroger ligt het DDP ongeveer 50 K onder het koelmiddel en blijft de relatieve vochtigheid min of meer stabiel en wordt ze tot 3 % (of in sommige gevallen zelfs minder dan 1 %) verlaagd.

In de meeste omstandigheden is een RV van 3 % te laag om een atmosfeer te vormen waar micro-organismen kunnen groeien. Roterende trommeldrogers zijn uitermate energie-efficiënt en leveren lucht op die niet alleen van hoge kwaliteit, maar ook uitermate droog is. Bovendien verbruikt zo'n droger minder dan 1 % van de energie van de compressor.

Als u meer wilt weten over de roterende trommeldrogers van Atlas Copco, vul ons informatieformulier in of surf naar onze website

Categorie

Voedingsmiddelen en dranken Energie-efficiëntie Persluchtbehandeling

Deel dit artikel op: