Persluchtsystemen: de talrijke voordelen van de VSD-technologie

op

Vóór dat we verder kunnen gaan is het wel nuttig om de verschillen te begrijpen tussen aandrijving met variabel of vast toerental, de voordelen van VSD en uiteindelijk de piekprestaties die haalbaar zijn wanneer beide systemen worden gecombineerd.

Beeld-artikel-The Advantages-of-VSD-

Aandrijving met variabel of vast toerental?

Een VSD-compressor (met een 'Variable Speed Drive'), waarvan het toerental of de frequentie wordt gestuurd, past het toerental van zijn motor automatisch aan de vraag naar lucht aan. Een compressor met vast toerental of load-unload compressor draait continu op zijn maximale toerental of helemaal niet.

Als we dit bijvoorbeeld met een auto vergelijken: een compressor met vast toerental is als een auto die continu tegen 120 km/uur rijdt of die stilstaat. Dit is geen probleem als de toepassing perslucht onder vollast of helemaal geen perslucht vereist. Bij de meeste toepassingen gelden echter andere regels: hun vraag naar lucht schommelt. En in die omstandigheden komt een VSD-compressor in beeld.

Een VSD-compressor past het toerental van de motor en de snelheid van het schroefelement gewoon aan de vraag naar lucht aan. De uitgangsfrequentie van de aandrijving is rechtstreeks verbonden met het toerental van de motor. Hoe hoger de frequentie, des te hoger het toerental dat de motor draait. Als het voor een toepassing niet nodig is dat een elektrische motor op zijn maximale toerental draait, kan de VSD worden gebruikt om de frequentie en de spanning te verlagen, zodat aan de vereisten voor de belasting van de elektrische motor wordt voldaan. Naarmate de vereisten voor het motortoerental van de toepassing veranderen, kan de VSD het motortoerental gewoon verhogen of verlagen, zodat de gewenste snelheid wordt verkregen. Eenvoudig gesteld: als u X nodig hebt, krijgt u X en als u Y nodig hebt, krijgt u Y.

Voordelen van VSD

  • Superieure technologie betekent superieure energie-efficiëntie.
  • Superieure efficiëntie betekent grotere kostenbesparingen – VSD-compressoren verbruiken in veel gevallen tot 35 % minder energie dan compressoren met een vast toerental die voor dezelfde toepassing gedimensioneerd zijn. Hiermee hangen ook een lagere koolstofvoetafdruk en een betere return on investment samen.
  • Superieure prestaties: daar VSD-compressoren hun output continu en automatisch variëren, zorgen ze op ieder moment voor een nauwkeurige overeenstemming met de specifieke vraag naar lucht, waardoor ze de prestaties optimaliseren.
  • Superieure reactie: VSD-compressoren kunnen worden in- en uitgeschakeld wanneer het systeem onder volle druk staat; de druk hoeft niet te worden afgelaten, waardoor u tijd en energie kunt besparen zonder dat dit gevolgen heeft voor de productie. Er gaat geen tijd verloren als gevolg van stationair draaien en er vinden geen verliezen plaats door het afblazen bij normale operaties.
  • Superieure aanpasbaarheid: met VSD kunt u bij het opstarten piekstromen en de bijbehorende kosten die door de elektriciteitsmaatschappijen worden aangerekend, vermijden.

Samen sterk

Voor toepassingen met schommelende behoefte op het vlak van perslucht, bestaat de efficiëntste en doeltreffendste oplossing meestal uit de combinatie van een systeem met compressoren met vast toerental en een VSD-compressor. Vandaag de dag zijn onze compressoren type VSD+ bij maximaal toerental echter efficiënter dan vollast/nullast machines waardoor een 2x100 % opstelling met VSD+ compressoren niet alleen tot een optimale regeling resulteert maar ook de grootste energiebesparing oplevert bij deellast. Op deze manier wordt optimale redundantie gegarandeerd !

Als u meer wilt weten over de VSD-technologie van Atlas Copco, neem dan zeker contact met ons op of surf naar onze website.

Categorie

Energie-efficiëntie VSD-technologie

Deel dit artikel op: